Start

Samtalsrummet Uppsala 

Varmt välkommen,


Jag heter Christine Jacobsson, är socionom, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare.

 

Jag erbjuder psykoterapi, kris och stödsamtal, personlig utveckling, handledning, enskilt eller i grupp och mindfulness. Jag erbjuder mina tjänster till privatpersoner, företag, försäkringsbolag samt företagshälsovård. Det finns också möjlighet till videosamtal.

 

För vem passar psykoterapi?

Det finns många skäl att gå i psykoterapi, och jag tänker att de flesta kan må bra av att gå i terapi någon gång i sitt liv. Alla har säkert upplevt någon gång något som skaver i livet eller är svårt att hantera, att vi känner oss vilsna. Terapin kan lindra ett lidande och leda till ökat välbefinnande som gör att vi får en ökad livskvalité. Vi jobbar tillsammans och försöker integrera tankar och känslor med kroppsförnimmelser. Vi delar upplevelser och stärker goda erfarenheter. Det kan gälla en lång eller en korttidsterapi.

 

Jag försöker individanpassa alla stöd- och behandlingsinsatser genom att arbeta integrativt med moderna psykoterapimetoder som är vetenskapligt beprövade. Min kompetens i olika metoder ökar möjligheterna för att behandlingen ska bli verksam och ge goda resultat.