KBT- kognitiv beteendeterapi

KBT- kognitiv beteendeterapi


Kognitiv beteendeterapi är ett paraplybegrepp för många olika terapiformer. Det är en strukturerad psykoterapimetod med ett målinriktat arbetssätt. I den kognitiva beteendeterapin fokuserar på att vi lära känna våra mönster/scheman, tankar, känslor och beteenden och det har sin grund i inlärningspsykologin och i den kognitiva beteendevetenskapliga teorin. Tidigare livserfarenheter har betydelse för oss, de kan ge insikt och öka förståelsen om våra tankar, känslor och beteende i dag. Det ger en kunskap och vi får en insikt om vad som är bra för oss och vad vi behöver utveckla. Det är en insiktsfrämjande och aktiv terapiform, där klient och terapeut är lika aktiva i samtalet.


Vi arbetar med mål och hemuppgifter. Att arbeta med mål gör det möjligt att stämma av hur det går i terapin. Upplevelsen av terapin är subjektiv och förändringar sker ofta sakta och succesivt. Tanken med hemuppgifter är att förlänga sessionen utanför rummet. En hemuppgift är något vi gemensamt kommer fram till. Det kan vara att fundera på något, utmana sig själv alternativt prova att göra något på ett annat sätt än som vi brukar.