Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi


Terapin är individuellt utformad utifrån dina behov. Varje möte är unikt. I vårt möte är det viktigt att skapa ett tryggt arbetsklimat så att vi kan skapa ett förtroende för varandra. Då kan vi tillsammans  göra mycket, bl.a. undersöka dina känslor, behov  och relationer. Vi försöker tydliggöra, skapa insikt, kunskap, mening samt förståelse för oss själva och våra egna behov. Våra tidigare livserfarenheter har betydelse för oss. En viktig del i psykodynamisk psykoterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig kan synliggöras i psykoterapin.


Min utgångspunkt i arbetet är att vara närvarande,  empatisk, ha ett anknytningsbaserat förhållningsätt, arbeta relationellt samt ha ett fokus på känslolivet. 


Målen med psykodynamisk terapi är att behandlingen ska inte bara minska symtom utan även upptäcka och stärka positiva resurser och förmågor. Det finns många olika terapiformer under begreppet psykodynamisk terapi. Det kan vara en långtidsterapi men det kan också vara en korttidsterapi. Den kan bl.a. vara relationell och/eller ha ett affektfokus.


Mer information finns på https://psykoterapicentrum.se/