Relationell terapi

 Relationell terapi


En form av psykoterapi som består i att terapeuten och klienten genom att själva sättet att relatera och skapa kontakt blir till hjälp för att hantera problemen. Terapin tar form när två personer möts och skapar och styrs av ett samspel i oförutsägbar utveckling. Terapirelationen ses som en ömsesidig samarbetsprocess.


I det relationella psykoterapiarbetet är terapeuten aktiv och tydlig med sin känslomässiga närvaro. Ur närvaron kommer också en strävan efter lyhördhet – att känna in och arbeta i en anpassad takt för varje individ. En relationell terapeut är angelägen om att fokusera på vad klienten upplever och är redo för att prata om och uppleva tillsammans just i stunden. Vartefter behandlingsrelationen blir alltmer trygg kan förändringsprocessen som sker bli alltmer tydlig och ge positiva erfarenheter. Förändring i relationell psykoterapi kan alltså ske genom att du får en trygg plats för att prata om dina tankar, stöd i att uppleva genuina känslor och pröva nya förhållningssätt, både i terapirummet och i vardagen.