Handledning

Handledning


Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper inom privat och offentlig verksamhet. Handledningen utformas utifrån önskemål. Det kan handla om klientarbete, arbetslagsutveckling, grupp och organisationsfrågor och personalstöd. Handledning utvecklar samarbete, kompetens och bidrar till ökad arbetsglädje hos individer, grupper och organisationer.