Om mig

Om mig


Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare. Jag arbetar på ett integrativt sätt vilket innebär att jag kan integrerar olika teorier och använder mig av den metod som passar bäst för just den person som är hos mig. Under många år har jag arbetat som samtalsterapeut med fokus på KBT. Min legitimationsgrundande utbildning är psykodynamisk med tonvikt på vårt känsloliv, våra relationer samt på vår anknytning.

 

Jag har lång erfarenhet av att möta människor i kris, ha stödsamtal, psykoterapi samt att verka som handledare och har även en instruktörsutbildning i mindfulness.

 

Det finns ett stort värde i att avsätta tid och skapa utrymme för att utforska, bearbeta och fördjupa kontakten med dig själv i en miljö som präglas av värme, lyhördhet och trygghet. Min ambition är att skapa detta rum för dig.

 

Övrig information

Som legitimerad psykoterapeut regleras patientarbete i Hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att IVO är tillsynsmyndighet precis som inom sjukvården. Jag har en patientförsäkring, tystnadsplikt samt för journal och tillämpar personuppgiftslagen GDPR.


Om du behöver ändra eller boka av en tid så måste det ske minst 24 timmar innan annars så debiteras hela kostnaden.


 

Är du intresserad eller har fler frågor?


Varmt välkommen att kontakta mig


Christine Jacobsson

Socionom

Legitimerad psykoterapeut

Handledare